Teamcoaching & procesbegeleiding

oprecht en aandachtig | naast jullie | waarderend | actiegericht

Teamcoaching & Procesbegeleiding

 

Onder deze noemer vallen voor mij:

 

  • Begeleiding van een nieuw team of teams die worden samengevoegd
  • Faciliteren van een management-dag
  • Langerlopende begeleiding van een (management-) team
  • Vormgeven van een verandering vanuit Waarderend Onderzoek / Appreciative Inquiry
  • Begeleiden van intervisie
  • Begeleiding van een groep medewerkers die een nieuwe functie gaan invullen
  • Strategie-, kernwaarden- of Beleidsessies
  • Conflictbemiddeling

Hoe vlieg ik teamcoaching en procesbegeleiding aan?

Patronen doorbreken

Als een team of andere groep binnen een organisatie op een kruispunt staat, is begeleiding door iemand van buitenaf een krachtige manier om oude patronen te doorbreken en nieuwe te bouwen.

Vertrouwen

Dit kan alleen werken als er vertrouwen en duidelijkheid is. En daar ontbreekt het juist aan. Maar als elk teamlid beseft dat ieder z’n eigen invloed heeft op het verbeteren van de situatie, dan ontstaan er openingen.

Ik maak het werken in teams daarom altijd persoonlijk.

Zin & Talent

Want alleen als een verandering voor iemand zin heeft, staat hij of zij ook open voor gezamenlijke experimenten en voor het oppakken van verantwoordelijkheid voor het team. En zeker als dan ook ieders sterke punten expliciet benut worden, hebben nieuwe gezamenlijke patronen kans van slagen.

Samen

Het vormgeven en invullen van teambijeenkomsten zoals heidagen, retraites, teamdagen of -trajecten doe ik altijd in samenspraak met manager én teamleden.

Ik zorg ervoor dat vertrouwen kan groeien, om van daaruit gezamenlijk aan resultaten te gaan werken

Ik ga graag in gesprek!