Red Kite

Teamcoaching, procesbegeleiding & intervisie

Kemp van Ginkel

Intuitiëve dwarsdenker creatieve maker  vertrouwenbouwer geduldig in het hier en nu  |  uit op tastbare resultaten  |  wat de ander zelf kan doe ik niet  |  talentenvisser  |  ik ga door tot het helemaal goed is verantwoordelijke samenwerker

 

 

Dit zijn mijn persoonlijke eigenschappen, die ik in elk traject opnieuw inzet, dat is wie ik ben.

Ik ben op m’n best in het begeleiden van groepen, teamtrajecten, retraites, intervisie en talentgesprekken. Ook ondersteun ik teamleiders en managers bij het werken met hun team. Mijn ruime ervaring heb ik opgedaan in de 15 jaar die ik heb gewerkt in het gezelschap Kessels & Smit the learning company en als kerndocent bij de FCE Foundation for Corporate Education.

Ik werk samen met een groep zelfstandige vakgenoten die vanuit dezelfde basisgedachte vertrekken. Met hen samen doe ik intervisie, deel ik kennis en werk ik samen voor klanten.

Ik ben actief in kunstprojecten en heb een eigen atelier waar ik portretten schilder. De afwisseling van deze activiteiten is belangrijk voor me; ze voeden elkaar en zorgen ervoor dat ik een brede en open blik blijf houden.

 

 

Mijn klanten over mij:

Kemp bezit de kwaliteit om aanwezige gedragspatronen binnen een team met verdeelde belangen te doorzien en te benoemen, maar vooral teams zelf  in beweging te krijgen met instrumenten die men kan blijven toepassen. Hij laat betrokkenen inzien en ervaren waar voor hen winst te behalen is en hoe zij daar zelf een bijdrage aan kunnen leveren.
Zijn uitstraling is plezierig met voldoende overtuigingskracht, waarbij hij niet aarzelt iemand aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid, maar met name gefocust is op ieders krachtige kant en hoe deze ten gunste van het te behalen teamdoel in te zetten is.

– Tanja van Dun, clustermanager Kempenhaeghe, Heeze

Kemp van Ginkel heeft mij, als leidinggevende van een groot nieuw team, ondersteund bij het maken van een constructieve start met dit team. De speciale opgave van dit team was een nieuw patroon van samenwerken en samen leren, het Doorgroeimodel. Voor veel teamleden vroeg dit om een serieuze gedragsverandering. Ik heb Kemp ervaren als een procesbegeleider die met vertrouwen en creativiteit de teamleden uitnodigt om zich open te stellen voor elkaar als collega’s. Daardoor werd mogelijk dat men elkaar ging vinden, kennis ging delen en de samenwerking vlot tot stand kwam. Kemp spiegelt niet alleen mijn gedrag als leidinggevende, maar reikt ook alternatieven aan. Ons team is nu vol op stoom!

– Willem Mutsaers RA, Teamleider DGM-Pilotteam Utrecht, Belastingdienst

Kemp is, als procesbegeleider en coach van mijn intervisiegroep, oprecht geïnteresseerd en nieuwsgierig in mij en mijn collega managers. Hij daagt mij persoonlijk uit om niet alleen in de spiegel te kijken maar daadwerkelijk ook iets met mijn “weerspiegeling” te doen. Dit doet Kemp door in dialoog scherpe en onderzoekende vragen te stellen, waarbij hij naast mij als individu ook oog heeft voor de effecten binnen de groep. Kemp werkt volgens een heldere en praktische structuur en is vasthoudend in het bereiken van de doelen van de intervisie bijeenkomst. Kemp maakt mij en de groep sterker door net even verder door te vragen en te onderzoeken om tot de kern te komen, waarna de groep en ikzelf aan de hand van nieuwe inzichten stappen voorwaarts kunnen maken.

– Vincent Gabriëls, Manager Fleetmanagement RET N.V. Rotterdam

We hebben met een groep van 10 onderwijskundigen vanuit ons ROC een 7 daags traject Waarderend onderzoeken gevolgd, ieder vanuit een eigen leervraag. Tijdens de dagen was er veel ruimte voor onze experimenten en het onderling uitwisselen van ervaringen. Wat mij betreft heeft het ook veel meerwaarde gehad om dit traject met mensen uit je eigen organisatie te volgen.
Het traject heeft mij geholpen om een andere koers in mijn rol als ondersteuner in te zetten. In sessies met teams pak ik nu steeds vaker de rol van facilitator/procesbegeleider. In plaats van zelf met voorstellen te komen, stel ik nu vragen: wat werkt/ wat gaat er goed en hoe kunnen we dat verder uitbouwen? Kemp en Din maken waar wat ze aan ons leren: dank voor de fijne begeleiding!

– Nicol Koopmans, onderwijskundige ROC van Twente

Kemp van Ginkel

Als dit jouw vraag is:

Ik zoek ondersteuning bij intervisie

 

intervisie

Intervisie is in de kern het onderzoeken van de beweegredenen achter je eigen gedrag. Waarom loop ik telkens tegen dit probleem aan? Hoe komt het dat ik zo geraakt wordt door deze situatie? Voor intervisie is lef nodig om patronen onder ogen te zien. Om van daaruit samen te zoeken naar denksporen die meer helpend zijn. En dan te bespreken hoe je anders zou kunnen handelen. Daarmee gaat intervisie verder dan het oplossingsgericht, maar soms ook vrijblijvend, bespreken van werkvraagstukken. Het gaat om wie je bent en wie je in je vak wilt zijn.

Daarbij zijn een aantal condities essentieel: dat je vrijwillig meedoet, er rustig de tijd voor neemt, goede begeleiding regelt en dat je een actuele vraag hebt. Organisaties die serieus aandacht besteden aan deze condities, zien het effect van intervisie terug in het werk van de betrokken medewerkers.

‘Intervisie met effect’ vraagt om deelnemers die dat écht willen aangaan, vanuit de overtuiging dat je samen meer denkkracht hebt dan ieder alleen. Zo kan intervisie in jullie organisatie een hele krachtige beweging van binnenuit opleveren.

Ik experimenteer steeds met nieuwe werkvormen die houvast én uitdaging geven. En ik nodig uit om elkaar te helpen met het vertalen van opgedane inzichten naar de praktijk. En na een periode van ervaring, zoek ik met de intervisiegroep naar manieren om ofwel te verdiepen, of tot een zorgvuldige afronding te komen.

Naast mijn werk in bedrijven richt ik me de laatste tijd meer en meer op scholen en zorginstellingen. Intervisie kan daar worden ingezet als aanloop naar een verplicht systeem van collegiale consultatie.

Onder mijn begeleiding komen gesprekken tot meer verdieping


 

 

We zoeken een Procesbegeleider, iemand die met ons team kan werken

 pbgl

Als een team of andere groep binnen een organisatie op een kruispunt staat, is begeleiding door iemand van buitenaf een krachtige manier om oude patronen te doorbreken en nieuwe te bouwen. Dit kan alleen werken als er vertrouwen en duidelijkheid is. En daar ontbreekt het juist aan. Maar als elk teamlid beseft dat ieder z’n eigen invloed heeft op het verbeteren van de situatie, dan ontstaan er openingen. Ik maak het werken in teams daarom altijd persoonlijk.
Want alleen als een verandering voor iemand zin heeft, staat hij of zij ook open voor gezamenlijke experimenten en voor het oppakken van verantwoordelijkheid voor het team. En zeker als dan ook ieders sterke punten expliciet benut worden, hebben nieuwe gezamenlijke patronen kans van slagen. Het vormgeven en invullen van teambijeenkomsten zoals heidagen, retraites, teamdagen of -trajecten doe ik altijd in samenspraak met manager én teamleden.
Ik zorg ervoor dat vertrouwen kan groeien, om van daaruit gezamenlijk aan resultaten te gaan werken

 

 

 

Ik wil zelf meer begeleiden op een waarderende manier

ontw

Als leidinggevende heb je bij uitstek de positie om een groep mensen te helpen hun doelen te behalen. Op hetzelfde moment ben je zelf ook onderdeel van het teamsysteem. De vraag is hoe je je medewerkers kunt helpen vanuit verbinding en waardering en met aandacht voor eigenheid én teamdoelen. Zonder zelf met jouw team te werken, kan ik je voor korte of langere tijd op de achtergrond begeleiden bij het meer bewust benutten van jouw werking als leidinggevende. Deze maatwerkbegeleiding geven we samen vorm, op basis van jouw vraag en de situatie binnen het team. Ik help je zien welke kracht en ‘werking’ je hebt

  wf2

Samen met Din van Helden verzorg ik al een aantal jaren het krachtige leertraject Waarderend Faciliteren van Teams. Dat doen we als open inschrijving onder de vlag van de FCE Foundation for Corporate Education. Voor teamleiders, procesbegeleiders, teamcoaches, projectleiders of teamleden zorgt deelname aan dit traject voor een wezenlijk andere kijk op het functioneren van je team en jouw eigen rol daarin. We onderzoeken de Waarderende benadering vanuit de theorie, en vertalen die naar de dagelijkse praktijk van jouzelf en je team. We hebben ondertussen heel goede ervaringen opgedaan met dit traject bínnen een organisatie: de impact is dan nog groter. Wij helpen je jouw talent écht te benutten voor het waarderend begeleiden van groepen

 

Hoe ik kijk

 

Als procesbegeleider en vertrouwenbouwer help ik teams om deze waarheden te beseffen en van daaruit vooruit te gaan. Dan begint verandering in het hier en nu. Door te onderzoeken wat werkt, te waarderen wat er is én wat nog mist en door elkaar te gaan ervaren als vertrouwd gezelschap.

 

Meer hierover vind je in deze artikelen:

Spiegel in het faciliteren (met Din van Helden) – over het het onderzoeken van de eigen uitgangspunten bij procesbegeleiding

Bouwen van sterke teams – over praktische manieren om teamleden te ondersteunen bij het echt samen team zijn

Dubbelcoaching – over een vorm van coachen/begeleiden die collega’s stimuleert tot dialoog

Denken in driehoeken (met Marloes de Jong) – over het systemisch zien van organisatiedynamieken en het innemen van een verantwoordelijke positie

Contact

Ik ga graag met je in gesprek over jouw vraag

Thank you! I have received your message.

name

email

message

Contact Info

06 - 41 85 69 89

kemp@redkite.nl

Domineesbergweg 91, 3911WN RHENEN