Red Kite

Verdiepende gesprekken, Teamcoaching, Procesbegeleiding & Relatiecoaching

Kemp van Ginkel

Intuitiëve dwarsdenker creatieve maker  vertrouwenbouwer geduldig in het hier en nu  |  uit op tastbare resultaten  |  wat de ander zelf kan doe ik niet  |  talentenvisser  |  ik ga door tot het helemaal goed is verantwoordelijke samenwerker

 

 

Dit zijn mijn persoonlijke eigenschappen, die ik in elk traject opnieuw inzet, dat is wie ik ben.

Ik ben op m’n best in het begeleiden van groepen, teamtrajecten, retraites, intervisie en talentgesprekken. Ook ondersteun ik teamleiders en managers bij het werken met hun team. Mijn ruime ervaring heb ik opgedaan in de 15 jaar die ik heb gewerkt in het gezelschap Kessels & Smit the learning company en als kerndocent bij de FCE Foundation for Corporate Education. En sinds 2012 als coach, teamcoach en procesbegeleider vanuit mijn eigen bedrijf Red Kite.

Ik werk samen met een groep zelfstandige vakgenoten die vanuit dezelfde basisgedachte vertrekken. Met hen samen doe ik intervisie, deel ik kennis en werk ik samen voor klanten.

Ik ben actief met klusprojecten en heb een eigen atelier waar ik portretten schilder. De afwisseling van deze activiteiten is belangrijk voor me; ze voeden elkaar en zorgen ervoor dat ik een brede en open blik blijf houden.

 

 

Mijn klanten over mij:

Kemp bezit de kwaliteit om aanwezige gedragspatronen binnen een team met verdeelde belangen te doorzien en te benoemen, maar vooral teams zelf  in beweging te krijgen met instrumenten die men kan blijven toepassen. Hij laat betrokkenen inzien en ervaren waar voor hen winst te behalen is en hoe zij daar zelf een bijdrage aan kunnen leveren.
Zijn uitstraling is plezierig met voldoende overtuigingskracht, waarbij hij niet aarzelt iemand aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid, maar met name gefocust is op ieders krachtige kant en hoe deze ten gunste van het te behalen teamdoel in te zetten is.

– Tanja van Dun, clustermanager Kempenhaeghe, Heeze

Kemp van Ginkel heeft mij, als leidinggevende van een groot nieuw team, ondersteund bij het maken van een constructieve start met dit team. De speciale opgave van dit team was een nieuw patroon van samenwerken en samen leren, het Doorgroeimodel. Voor veel teamleden vroeg dit om een serieuze gedragsverandering. Ik heb Kemp ervaren als een procesbegeleider die met vertrouwen en creativiteit de teamleden uitnodigt om zich open te stellen voor elkaar als collega’s. Daardoor werd mogelijk dat men elkaar ging vinden, kennis ging delen en de samenwerking vlot tot stand kwam. Kemp spiegelt niet alleen mijn gedrag als leidinggevende, maar reikt ook alternatieven aan. Ons team is nu vol op stoom!

– Willem Mutsaers RA, Teamleider DGM-Pilotteam Utrecht, Belastingdienst

Kemp is, als procesbegeleider en coach van mijn intervisiegroep, oprecht geïnteresseerd en nieuwsgierig in mij en mijn collega managers. Hij daagt mij persoonlijk uit om niet alleen in de spiegel te kijken maar daadwerkelijk ook iets met mijn “weerspiegeling” te doen. Dit doet Kemp door in dialoog scherpe en onderzoekende vragen te stellen, waarbij hij naast mij als individu ook oog heeft voor de effecten binnen de groep. Kemp werkt volgens een heldere en praktische structuur en is vasthoudend in het bereiken van de doelen van de intervisie bijeenkomst. Kemp maakt mij en de groep sterker door net even verder door te vragen en te onderzoeken om tot de kern te komen, waarna de groep en ikzelf aan de hand van nieuwe inzichten stappen voorwaarts kunnen maken.

– Vincent Gabriëls, Manager Fleetmanagement RET N.V. Rotterdam

We hebben met een groep van 10 onderwijskundigen vanuit ons ROC een 7 daags traject Waarderend onderzoeken gevolgd, ieder vanuit een eigen leervraag. Tijdens de dagen was er veel ruimte voor onze experimenten en het onderling uitwisselen van ervaringen. Wat mij betreft heeft het ook veel meerwaarde gehad om dit traject met mensen uit je eigen organisatie te volgen.
Het traject heeft mij geholpen om een andere koers in mijn rol als ondersteuner in te zetten. In sessies met teams pak ik nu steeds vaker de rol van facilitator/procesbegeleider. In plaats van zelf met voorstellen te komen, stel ik nu vragen: wat werkt/ wat gaat er goed en hoe kunnen we dat verder uitbouwen? Kemp en Din maken waar wat ze aan ons leren: dank voor de fijne begeleiding!

– Nicol Koopmans, onderwijskundige ROC van Twente

Kemp van Ginkel

Het goede gesprek

Wij zoeken begeleiding bij verdiepende gesprekken

 

Verdiepende gesprekken

Verdiepende gesprekken in organisaties gaan in de kern over het onderzoeken van de beweegredenen achter je eigen gedrag. Wat maakt dat ik telkens tegen dit probleem aan loop? Hoe komt het dat ik zo geraakt wordt door deze situatie? Hoe zou ik me eigenlijk willen opstellen? Voor dit soort gesprekken is lef nodig om patronen onder ogen te zien. Om van daaruit samen te zoeken naar denksporen die meer helpend zijn. En dan te bespreken hoe je anders zou kunnen handelen. Daarmee gaan verdiepende gesprekken verder dan het oplossingsgericht, maar soms ook vrijblijvend, bespreken van werkvraagstukken in intervisie. Het gaat om wie je bent en wie je in je vak wilt zijn.

Voor verdiepende gesprekken zijn een aantal condities essentieel: dat je vrijwillig meedoet, er rustig de tijd voor neemt, goede begeleiding regelt en dat je een actuele vraag hebt. Organisaties die serieus aandacht besteden aan deze condities, zien het effect van verdiepende gesprekken terug in het werk van de betrokken medewerkers.

Verdiepende gesprekken vragen om deelnemers die dat écht willen aangaan, vanuit de overtuiging dat je samen meer denkkracht hebt dan ieder alleen. Zo kunnen verdiepende gesprekken of intervisie in jullie organisatie een hele krachtige beweging van binnenuit opleveren.

Ik experimenteer steeds met nieuwe werkvormen, zoals kampvuurgesprekken, die houvast én uitdaging geven. En ik nodig uit om elkaar te helpen met het vertalen van opgedane inzichten naar de praktijk. En na een periode van ervaring, zoek ik met de intervisiegroep naar manieren om ofwel te verdiepen, of tot een zorgvuldige afronding te komen.

Naast mijn werk in bedrijven richt ik me ook op scholen en zorginstellingen. Intervisie en verdiepende gesprekken worden daar vaak ingezet als aanloop naar een (verplicht) systeem van collegiale consultatie.
Onder mijn begeleiding komen gesprekken tot meer verdieping

 

We zoeken een teamcoach, iemand die met ons team kan werken

 pbgl

Als een team of andere groep binnen een organisatie op een kruispunt staat, is begeleiding door iemand van buitenaf een krachtige manier om oude patronen te doorbreken en nieuwe te bouwen. Dit kan alleen werken als er vertrouwen en duidelijkheid is. En daar ontbreekt het juist aan. Maar als elk teamlid beseft dat ieder z’n eigen invloed heeft op het verbeteren van de situatie, dan ontstaan er openingen. Ik maak het werken in teams daarom altijd persoonlijk.
Want alleen als een verandering voor iemand zin heeft, staat hij of zij ook open voor gezamenlijke experimenten en voor het oppakken van verantwoordelijkheid voor het team. En zeker als dan ook ieders sterke punten expliciet benut worden, hebben nieuwe gezamenlijke patronen kans van slagen. Het vormgeven en invullen van teambijeenkomsten zoals heidagen, retraites, teamdagen of -trajecten doe ik altijd in samenspraak met manager én teamleden.
Ik zorg ervoor dat vertrouwen kan groeien, om van daaruit gezamenlijk aan resultaten te gaan werken

 

 

 

Ik zoek zelf begeleiding van een coach

 

ontw

Als leidinggevende heb je bij uitstek de positie om een groep mensen te helpen hun doelen te behalen. Op hetzelfde moment ben je zelf ook onderdeel van het teamsysteem. De vraag is hoe je je medewerkers kunt helpen vanuit verbinding en waardering en met aandacht voor eigenheid én teamdoelen.

Zonder zelf met jouw team te werken, kan ik je voor korte of langere tijd op de achtergrond begeleiden bij het meer bewust benutten van jouw werking als leidinggevende. Deze maatwerkbegeleiding geven we samen vorm, op basis van jouw vraag en de situatie binnen het team.

Ik help je zien welke kracht en ‘werking’ je hebt

Relatiecoaching

 

Relatievraagstukken zijn heel normaal en horen bij een zich ontwikkelende partnerrelatie. Zonder wrijving geen glans. Tegelijk is wat dierbaar is, ook kwetsbaar.

Al veel te lang moet er eigenlijk gepraat worden, maar het lukt onvoldoende. In je eigen gedrag herken je jezelf niet meer terug. Gedachten over ‘wat te doen’ blijven je eindeloos bezighouden. In het gedrag van je partner herken je je geliefde niet meer.

Wat bindt jullie nog?

Natuurlijk heb ik geen pasklare oplossing voor jullie vragen en worstelingen. Er zijn in jullie situatie maar twee mensen die iets kunnen veranderen…Hoe voer je met elkaar de verdiepende gesprekken die de relatie goed doen? Wat is belangrijk om zelf scherp te hebben, voordat je gaat werken aan ‘samen’?

Ik werk met koppels altijd eerst apart, dan pas samen. Op een realistische manier die houvast geeft. Waarbij gevoelens belangrijk zijn, maar vooral waarden richting geven aan het proces. En waarbij het gaat om ‘doen’, bouwen van nieuwe patronen met elkaar.

Als dit je aanspreekt: welkom!

 

Werkwijze

Eerst apart, dan samen
Voor ik met jullie samen werk, spreek ik jullie eerst apart. Want voor ‘samen’ zijn twee mensen nodig die elk weten wat ze belangrijk vinden.

Voelen, en vooral doen
We hebben aandacht voor de gevoelens die meekomen in relaties. En we laten ze ook weer rusten om ruimte te maken voor daden.

Toewerken naar je eigen vorm
Ieders verhaal geeft aanleiding voor sterke gevoelens. Ik focus op hoe je omgaat met die gevoelens en gedachten, en op wat voor mens je graag wilt zijn.

Uit het patroon stappen
Ik werk graag op een manier die bestaande patronen doorbreekt: al wandelend, bij een vuur, in mijn werkplaats of een andere vorm die we samen vinden.

 

Prijs

We werken 5x met elkaar: eerst allebei apart, dan 3x samen. Telkens ongeveer 1,5 uur. De prijs van dit pakket is €750, inclusief btw – of naar draagkracht.

Alle informatie vind je ook in deze flyer die je hier kunt downloaden.

Hoe ik kijk

 

Meer hierover vind je in deze artikelen:

Spiegel in het faciliteren (met Din van Helden) – over het het onderzoeken van de eigen uitgangspunten bij procesbegeleiding

Bouwen van sterke teams – over praktische manieren om teamleden te ondersteunen bij het echt samen team zijn

Dubbelcoaching – over een vorm van coachen/begeleiden die collega’s stimuleert tot dialoog

Denken in driehoeken (met Marloes de Jong) – over het systemisch zien van organisatiedynamieken en het innemen van een verantwoordelijke positie

Contact

Ik ga graag met je in gesprek over jouw/jullie vraag

Thank you! I have received your message.

name

email

message

Contact Info

06 - 41 85 69 89

kemp@redkite.nl

Domineesbergweg 91, 3911WN RHENEN